www.exirclinic.com

info@exirclinic.com

 

با توجه به تبلیغات اخیر کلینیکهای زیبایی در نشریه ها و سایتهای تخفیف ، بدینوسیله اعلام میدارد شعبات زنجیره ای اکسیر فقط و فقط از طریق این وبسایت اعلام میگردد و اکسیر در سطح تهران هیچ شعبه مرکزی ندارد

لذا خواهشمند است جهت انتخاب شعبات این زنجیره به صفحه " نزدیکترین اکسیر به شما " در همین سایت مراجعه فرمایید.

رضایت شما هدف ماست