www.exirclinic.com

info@exirclinic.com

دستیابی به نتایج موفقیت آمیز از کاربرد Exilis در سطح جهانی ، کسب Award 2013 لندن به عنوان بهترین دستگاه در Skin Tightening و نیاز به تخصیص یک دستگاه مجزا و تخصصی برای کار روی نواحی صورت ، گردن و همچنین نمای بیرونی دستگاه ژنیتال بانوان ( که تعداد قابل ملاحظه ای از مراجعین به کلینیکها را تشکیل میدهند) منجر به معرفی دستگاه Protage Elite از طرف کمپانی BTL انگلستان به دنیای زیبایی گردید.

توان بالای امواج RF در این دستگاه امکان دستیابی به بهترین نتایج را در تحریک کلاژن سازی ، Skin Tightening  و بهبود Texture فراهم می آورد.